Slide

Temotek Group vahvistaa organisaatiotaan

04.02.2019

Temotek Group vahvistaa organisaatiotaan vastaamaan paremmin kasvaneeseen toiminnan määrään ja parantaa strategian mukaisesti alueellisia toimintaedellytyksiä. Organisaatiouudistus mahdollistaa aiempaa paremman asiakkaiden ja sidosryhmien saavutettavuuden alueellisesti. Uudistus on osa Temotek Groupin strategista tavoitetta vahvistaa asemiaan toimialueillaan Oulussa, pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Temotek Group liikevaihto vuodelle 2018 oli 74 m€ ja kuluvan vuoden liikevaihtotavoite on 87 m€.

Temotek Group organisaatio muodostuu jatkossa kolmesta yksiköstä Temotek Oy Pohjois-Suomesta ja Etelä-Suomesta sekä Temotek Palvelut Oy:stä. Yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Mika Kaikkonen. Pohjois-Suomen alueyksikön aluejohtajana toimii Timo Eskola. Temotek Palvelut Oy:n palvelujohtajaksi on nimitetty Atso Kangas-Hynnilä, joka aiemmin on toiminut pääkaupunkiseudun aluepäällikkönä. Palvelujohtaja vastaa Temotek Palvelut Oy:n operatiivisesta toiminnasta ja toimii siirtymäajan vt. aluejohtajana Temotek Oy:n Etelä-Suomen yksikössä. Alue- ja palvelujohtajat vastaavat jatkossa alueidensa operatiivisesta toiminnasta.