Slide

Temotekin asiakasnäkökulman terävöittäminen siivitti konsernin kasvua

22.03.2019

Rakennusyhtiö Temotekin kasvu jatkui vahvana ennätysvuoden jälkeen. Vuonna 2018 konsernin liikevoitto kasvoi kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna.

Temotek-konserni jatkoi vuonna 2018 vahvan kasvun polulla. Konsernin liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa vuonna 2017) ja liikevaihto 73,6 miljoonaa euroa (64,8 miljoonaa vuonna 2017). Konsernin liikevaihto kasvoi 13,4% edelliseen tilikauteen verrattuna ja kasvua syntyi kaikilla tuotantosegmenteillä.

“Vuosi 2018 oli Temotekille monella tapaa vahva vuosi. Yksi merkittävä päänavaus toimitilarakentamisessa tuli Jäälin kouluhankkeen ja Vihannin koulun SR-urakkakilpailuvoiton myötä. Laajensimme myös toiminta-aluettamme pääkaupunkiseudulle uudis- ja korjausrakentamiseen, jonka myötä meille aukeni vahva markkina joustavaan asiakaslähtöiseen tuotantoon. Asiakasnäkökulman vahvistaminen on keskeinen tavoite koko yhtiön strategiassa”, toimitusjohtaja Mika Kaikkonen summaa.

“Temotek toteuttaa kohteet asiakkaan tavoitteet huomioiden. Olipa kysymyksessä omaan käyttöön suunniteltu asunto tai yrityksen toimitila, huomioimme asiakkaan tarpeet mahdollisimman laajasti. Asetamme oman osaamisemme asiakkaamme käyttöön kustannustehokkaalla tavalla”, Kaikkonen lisää.

Uusien tuotantomallien ja kilpailumuotojen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kaikkosen mukaan henkilöstö on vastannut hienosti haasteeseen ja yhtiö vastaavasti investoimalla henkilöstöön.

“Henkilöstön jatkuva osaamisen vahvistaminen ja monipuolistaminen ovat keskeisiä tavoitteita Temotekille, jotta voimme entistä paremmin vastata monipuolistuvaan kysyntään”, Kaikkonen toteaa.

Viime vuosien vahva suhdanne ja vilkas rakentaminen heijastuvat myös Temotek-konserniin. Tilauskanta on konsernin yrityksillä korkealla tasolla ja konsernin näkökulmasta rakentamistoimiala näyttää edelleen positiiviselta.

“Tilauskanta ja toimiala antaa mahdollisuuden orgaaniseen kasvuun. Vuosi 2019 näyttää nyt hyvältä vahvan tilauskannan ja paremman resurssien saatavuuden myötä. Meillä on myös merkittävä uusi markkina pääkaupunkiseudun alueyksikön perustamisen myötä”, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan toimintojen kehittämisen ja toimintaedellytysten vahvistumisen myötä myös tulostason ennakoidaan yltävän hyvälle tasolle tänäkin vuonna.

Temotek Oy:n merkittävimpiä kuluvan vuoden kohteita ovat Jäälin koulukeskus 4100 kem2 Oulussa, Arkadiankatu 4-6:n toimitilasaneeraus 26000 kem2 ja As Oy Helsingin Satamajätkä 64 asuntoa Helsingissä sekä marraskuussa käynnistetty As Oy Oulun Mallaskeisari 136 asuntoa Toppilansalmessa.

Lisätietoja: Mika Kaikkonen, toimitusjohtaja, p. 040 510 4777

Temotek on kasvava oululainen rakennusalan moniosaaja – innovatiivinen asumisen, liike- ja toimitilatarpeiden, rakentamisen ja kiinteistökehityksen kumppani, joka toteuttaa kohteet asiakaslähtöisesti suunnittelusta luovutukseen. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 74 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluvat asunto- ja liiketilojen rakentamisesta vastaava Temotek Oy ja Oulussa, pääkaupunkiseudulla sekä Tampereella toimitilamuutoksia ja korjausrakentamista tarjoava Temotek Palvelut Oy. Työllistämme noin 250 rakennusalan ammattilaista ympäri Suomen.