Slide

Temotekin työntekijöillä on töissä hyvä fiilis

10.12.2021

Temotek Groupilla toteutettiin syksyn 2021 aikana jälleen vuosittainen, koko konsernin kattava henkilöstökysely. Tuloksissa korostuivat hyvä yleisfiilis ja toimiva yhteishenki. Vastausasteikkona kyselyssä oli 1-5, 5 ollessa paras.

Henkilöstökyselyn tulokset tiivistettynä:

  • Yleisfiilis: 4,1 (2020: 3,9)
  • Hyvä yhteishenki: 4,16 (2020 3,99)
  • Työterveys tukee hyvinvointia: 4,11 (2020: 4,03)
  • Työturvallisuus on hyvällä tasolla: 3,93 (2020: 3,92)
  • “Minut on perehdytetty tehtävääni”: 3,97 (2020: 3,58)

Arvosanojen lisäksi kyselyssä saatiin myös runsaasti arvokkaita avoimia vastauksia, joissa syntyi kuva Temotekista hyvänä ja kannustavana työnantajana, joka pitää huolen henkilökunnastaan. Temotekilla ollaankin loppuvuoden 2021 aikana kirkastettu syitä tulla taloon ja pysyä konsernilla. Tarkemmin TOP 5 -syihin voit tutustua täällä.

Fiiliksen ja yhdessä tekemisen meiningin ohella työturvallisuus ja perehdytys ovat suhteellisen hyvällä tasolla, ja ne jatkavat osaltaan avainkehityskohteina myös tulevalle vuodelle 2022. Tiedonkulkuun on osaltaan panostettu tämän vuoden aikana, ja kyselyn vastausten perusteella työ kantaa hedelmää: viestinnän on koettu selkeästi parantuneen. Edelleen parannettavaa kuitenkin riittää, ja sisäisen viestinnän kehittämistä jatketaan.

Vuonna 2022 otamme käyttöön myös epäkohtien ja väärinkäytösten raportointiin tarkoitetun whistleblowing-kanavan, joka mahdollistaa ilmoitusten tekemisen ja käsittelyn anonyymisti.

“Yleisfiilis on meillä koko konsernissa erittäin hyvä ja yhdessä tekemisen meininki on sekin noussut viime vuodesta. Erityisesti aikaisempaan vuoteen verrattuna perehdytyksen onnistumisessa on pystytty parantamaan mukavasti. Siihen pyrimme entisestään panostamaan jatkossa, sillä hyvä perehdytys turvallisuuteen ja toimintatapoihin on tietenkin sekä työntekijän että yrityksen etu.”

Henri Kaikkonen
HR-asiantuntija

Temotekilla panostetaan työterveyteen

Työterveyden kustannusten suhde on käännetty Temotekilla “oikein päin”, eli suurempi osa kustannuksista menee ehkäisevään toimintaan kuin sairaanhoitoon. Työterveyden kustannusten suhde vuonna 2021 on KELA 1 (ehkäisevä toiminta) osalta 57 % ja KELA 2 (sairaanhoito) osalta 43 %. Vuonna 2020 suhdeluvut olivat vielä 38 % / 62 %.

Konsernissa panostetaan muutenkin työterveyteen, ja käytössä on laaja työterveyssopimus. Sopimukseen sisältyy ennaltaehkäisevän ja lakisääteisen työterveyspalvelun lisäksi mm. monipuoliset työterveyslääkärin lähetteellä tapahtuvat erikoislääkärin konsultaatiokäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä työterveyspsykologin palvelut.

Hyvästä työviihtyvyydestä ja laajoista palveluista huolimatta työterveyden tilastot osoittavat, että sairauspoissaolopäivät lisääntyivät: vuoden 2021 tammikuun ja syyskuun välisenä aikana poissaoloja oli 1831 päivää, kun niitä oli vuonna 2020 vastaavalla ajanjaksolla 1021 päivää. Myös sairauspoissaolopäivät per henkilö nousivat ollen em. ajanjaksolla 7,7 pv / hlö (2020: 4,3 pv / hlö).

Suurimmat syyt poissaoloille olivat vuonna 2021 (tammikuu-syyskuu):

  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (58 % poissaoloista, 1064 pv). Vuonna 2020 vastaava luku oli 369 pv (36 %) – nousua selittää osaltaan 7 kpl pitkiä, yli 90 pv mittaisia poissaoloja.
  • Muut, omalla ilmoituksella tapahtuvat poissaolot (17 % poissaoloista, 316 pv).
  • Tapaturmat (10 % poissaoloista, yhteensä 177 pv, josta työtapaturmista johtuvia poissaoloja 83 pv). Tapaturmista suurin osa oli liukastumisia, ja asiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota työmailla. Temotekin tavoite on nolla tapaturmaa.