Slide

Työympäristön uudistaminen kehittäjän näkökulmasta

02.05.2016

Vanha oppimiskulttuuri painotti, miten tärkeää opitun hallinta on – kyseenalaistamiselle ei ollut sijaa. Opitun hallinta ja soveltamisen osaaminen ovat edelleen erittäin tärkeitä, mutta kiihtyvällä vauhdilla muuttuva työelämä osoittaa, että uudellekin ajattelulle on tarvetta. Talouden alavire muistuttaa meitä kyseenalaistamisen, kehittämisen ja luovuuden tärkeydestä, sillä luovaa strategista ajattelua edellyttävät elinvoiman lähteet tarvitsevat vanhojen ajatusten haastamista.

Eri medioissa julkaistuissa lukemattomissa tuottavuutta käsittelevissä kannanotoissa mainitaan kuinka luovuus, kehitystoiminta ja innovatiivisuus ovat todennäköisimpiä tuottavuuden, viennin ja hyvinvoinnin edistäjiä. Kustannusten leikkaamisen sijaan saattaa olla selvästi kannattavampaa investoida esimerkiksi tuotekehitykseen, brändiin ja dynaamiseen yhteiskehittelyyn. Johtamiskulttuurin renessanssi, jossa unelmatiimit kukoistavat tuottavasti voi saada yritykset uuteen nousuun.

Filosofian Akatemian mukaan moni toimitusjohtaja toivoisi työntekijöiden ottavan enemmän vastuuta ja olevan itseohjautuvia työssään. Työympäristö on johtamisen väline ja sen uudistaminen on mahdollisuus myös työkulttuurin uudistumiselle. Työ muuttuu ja tekemisen tavat sen mukana. Työympäristön muutos on erinomainen hetki luoda uusia tekemisen tapoja ja rakentaa työyhteisöön uutta draivia.

Voisiko tilauudistusprosessi parhaimmillaan parantaa työntekijöiden itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiota? Voisiko työympäristön uudistuksia tehdä dynaamisemmin ja voisiko uudistusprosessi olla entistä vuorovaikutteisempi niin, että hintatietous, toteutettavuus ja laadukas design kohtaisivat jo ensimmäisessä palaverissa tilojen käyttäjän kanssa?

Ympäristöpsykologia on tutkinut fyysisten tilojen ja käyttäjien vuorovaikutusta jo vuosikymmeniä. Tilat, valaistus, äänimaailma ja esimerkiksi näkymät vaikuttavat keskittymiskykyyn ja inspiraatioon ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Tilojen elämyksellisyydellä ja elvyttävyydellä on oma roolinsa ihmisten kukoistuksessa. Työympäristö on parhaimmillaan moninaisten sosiaalisten tilanteiden näyttämö. Analyysien pohjalta syntyvä monitilatoimisto viritetään luovuudella elämykselliseksi kokonaisuudeksi.

Voisiko hyvä työympäristö yhdistettynä hyvään työkulttuuriin tukea koko työyhteisön kukoistusta? Tietysti voi. Temotek kumppaneineen voi auttaa kaikkia yrityksiä kustannustehokkaan, häiriöttömän ja ystävällisen rakennuspalvelun lisäksi myös työympäristön kokonaisvaltaisella uudistamisella avaimet käteen -periaatteella.