Slide

Yleiset kilpailusäännöt

Nämä ovat yleiset kilpailusäännöt, joita sovelletaan Temotek Oy:n ja Temotek Palvelut Oy:n (jäljempänä “Temotek”) sosiaalisen median kilpailuissa ja arvonnoissa.

1. Kilpailun / Arvonnan järjestäjä

Temotek Oy (1011395-7) ja Temotek Palvelut Oy (2162233-5), Tutkijantie 4, 90590 OULU

2. Osallistumisoikeus

Kilpailuun / Arvontaan voivat osallistua kaikki yli 16 vuotiaat henkilöt. Kilpailuun osallistuminen ei maksa mitään eikä se velvoita tuotteen ostamista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä säännöt.

3. Kilpailun/Arvonnan kampanja-aika

Kilpailun / Arvonnan kampanja-aika on mainittu kilpailun julkaisun yhteydessä.

4. Kilpailun / Arvonnan palkinnot

Kilpailun / Arvonnan palkinnot ilmoitetaan kilpailun julkaisun yhteydessä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun hyödykkeeseen tai suoritukseen. Mikäli palkinto on kokoriippuvainen, ei tuotetta voi vaihtaa toiseen kokoon. Kilpailun / Arvonnan yhteydessä tai palkinnon lähettämisen yhteydessä osallistujalta on kysytty hänen haluamansa koko. Temotek vastaa palkintojen arpajaisverosta.

5. Kilpailuun / Arvontaan osallistuminen

Kilpailuun / Arvontaan osallistuminen tapahtuu  sosiaalisen median kanavilla, kuten Facebookissa ja Instagramissa. Lähtökohtaisesti kilpailuun osallistuminen tapahtuu siinä kanavassa, missä kilpailu on julkaistu ellei julkaisun yhteydessä toisin mainita.

Tarkemmat ohjeet kilpailuun / arvontaan osallistumisesta ilmoitetaan kilpailun julkaisun yhteydessä. Osallistumistapoja voi esimerkiksi olla kuvan kommentointi, kuvasta tykkääminen Facebookissa tai kuvan merkitseminen Instagramissa tietyin vaatimuksin kilpailun yhteydessä. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä säännöt.

6. Voittajan valinta

Voittaja valitaan arpomalla ellei kilpailun / arvonnan julkaisun yhteydessä toisin mainita. Mikäli kilpailun / arvonnan voittajan valinta vaatii raatia, raati koostuu Temotekin työntekijöistä ellei kilpailun / arvonnan julkaisun yhteydessä toisin mainita. Raadin ei tarvitse perustella valintaa eikä siitä voi valittaa.

Kilpailun / Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti mahdollisimman pikaisesti kilpailun päätyttyä ja voittajan valinnan jälkeen. Voittajalle ilmoitetaan sosiaalisen median, sähköpostin tai puhelinnumeron välityksellä. Voittajan nimi saatetaan julkaista verkkosivuilla tai Temotekin sosiaalisessa mediassa.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan kilpailulle / arvonnalle uusi voittaja. Temotek ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä palkintoa, mikäli voittaja ilmaantuu viikon jälkeen kilpailun / arvonnan voittajan julkaisemisesta. Temotek ei myöskään korvaa menetettyä palkintoa, mikäli osallistujan antamissa toimitustiedoissa on epäselvyyttä tai virheitä.

7. Painovirheet

Kilpailun / Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa markkinointimateriaaleista löytyneen painovirheen johdosta aiheutuvista seuraamuksista.

8. Henkilötietojen käsittely

Temotek käsittelee kilpailussa / arvonnassa mahdollisesti seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Ainoastaan kilpailun voittajan tiedot säilytetään. Tietoja käytetään palkinnon toimittamiseen voittajalle, jonka lisäksi ilmoitamme tiedot voittajasta ja lähetetystä tuotteesta verottajalle. Säilytämme voittajasta tarvittavat tiedot arvontavoittajalistallamme. Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja tietoja ei säilytetä kilpailun päättymisen jälkeen eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Yksityisyyden suojasi on tärkeää Temotekille ja yritys noudattaa kaikkia soveltuvia yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä, mukaan lukien henkilötietolakia ja Yleistä Tietosuoja-asetusta (GDPR).

9. Järjestäjän vastuu

Temotek vastaa kilpailun / arvonnan järjestämisestä, voittajan valinnasta ja palkinnon toimittamisesta kampanjan ehtojen mukaisesti. Temotek ei vastaa esteistä kilpailuun / arvontaan osallistumiseen. Temotek ei vastaa kolmansiin osapuoliin liittyvistä ongelmista, kuten yleisen internet yhteyden toimivuudesta tai kuriiriyrityksen toimituksesta. Mikäli kilpailuun, palkintoon tai kilpailun palkinnon lunastamiseen liittyy kolmas osapuoli, Temotek ei vastaa näihin liittyvistä ongelmista.

Temotek ei vastaa kilpailuun / arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesti tai tahattomasti suoraan tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Kilpailuun / arvontaan osallistuvat henkilöt vapauttavat järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun / arvontaan osallistumisesta. Kilpailuun / arvontaan osallistuvat henkilöt vapauttavat järjestäjän myös kaikesta vastuusta, joka koskee teknisiä ongelmia, vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Kuluttajalla säilyy kuluttajasuojalain nojalla kuuluvat oikeudet.

10. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun / arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja järjestäjän tekemiä päätöksiä. Mikäli kilpailuun / arvontaan osallistuvaa henkilöä epäillään vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on kampanjan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ja kilpailun / arvonnan keskeyttämiseen. Kilpailun / Arvonnan keskeytyessä jo mahdollisesti jaetut palkinnot annetaan osallistujille, mutta uusia ei enää jaeta.

Mikään Temotekin julkaisema kilpailu / arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä kilpailu / arvonta. Facebook tai Instagram ei liity tai sponsoroi kilpailua millään tavalla. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta kilpailuun liittyen.