Luottamuksellinen ilmoituskanava (Whistleblowing)

Temotek Oy ja Temotek Palvelut Oy ovat sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Tämä ilmoituskanava tarjoaa työntekijöillemme, asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen tavan ilmoittaa tapauksista, joissa on toimittu arvojamme tai eettisiä periaatteitamme vastaan. Kanavan kautta voi ilmoittaa myös havainnot sekä epäilyt laittomista tai epäasiallisista menettelyistä yritysten tai sen kumppanien toiminnassa. Sinulla ei tarvitse olla varsinaisia todisteita epäilystesi tueksi. Tietoisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun on kuitenkin kiellettyä ja saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Ilmoittajan henkilöllisyyttä käsitellään luottamuksellisesti kunnioittaen henkilön valitsemaa anonymiteettitasoa.

Ilmoituksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi.

Tee ilmoitus

 


 

Confidential whistleblowing

Temotek Oy and Temotek Palvelut Oy are committed to acting in a transparent, open and ethical manner. This reporting channel provides a confidential way for our employees, customers and other stakeholders to report incidents where our values or ethical principles have been violated. It is also a channel for reporting findings and suspicions of illegal or improper conduct by the companies or their partners. You do not need to have actual evidence to support your suspicions. However, knowingly submitting untruthful reports to the service is prohibited and may lead to legal action.

The identity of the whistleblower will be treated confidentially, respecting the level of anonymity chosen by the individual.

The notification can be made in Finnish or English.

Leave a notification