Slide

Hallinto

Temotek Group noudattaa hyvää hallintotapaa kaikessa konsernin ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa. Hallinnon kaikessa toiminnassa korostuvat eettisyys, läpinäkyvyys ja tekemisen pitkäjänteisyys. Toiminnanohjausta kehitetään vastaamaan toimintaympäristön haasteita ja tuota työtä johtavat kunkin yhtiön hallitukset. Roolit ja vastuut on selkeästi määritelty ja riskeihin on varauduttu suunnitelmallisesti. Yhtiössä toimii ammattijohto ja lisäksi näkemystä ja kokemusta perheyhtiön hallitukseen on saatu siihen kutsutuilta asiantuntijoilta.

Toimitusjohtaja

Seppo Klemettilä

Toimitusjohtaja, Temotek Oy ja Temotek Palvelut Oy

Hallitus Temotek Oy

Reijo Tauriainen

Hallituksen puheenjohtaja,
Temotek Oy

Tapio Pitkänen

Hallituksen jäsen,
Temotek Oy

Santeri Toivanen

Hallituksen jäsen,
Temotek Oy

Sari Toivanen

Hallituksen jäsen,
Temotek Oy

Hallitus Temotek Palvelut Oy

Santeri Toivanen

Hallituksen puheenjohtaja,
Temotek Palvelut Oy

Reijo Tauriainen

Hallituksen jäsen,
Temotek Palvelut Oy

Tapio Pitkänen

Hallituksen jäsen,
Temotek Palvelut Oy

Sari Toivanen

Hallituksen jäsen,
Temotek Palvelut Oy

Roosa Toivanen

Hallituksen varajäsen,
Temotek Palvelut Oy

Omistus

Temotek on suomalainen perheyritys, jonka omistavat Santeri Toivanen, Roosa Toivanen ja Antti Kamutta. Omistajien tahtotilana on erinomainen perheyritys, jolla on tyytyväiset asiakkaat, innostunut henkilökunta sekä vakaa ja hyvä kannattavuus.