Slide

Kesätyö Temotekilla

15.08.2016

Monipuolista työskentelyä kerrostalotyömaalla

Olli, joka opiskelee Lapin ammattikorkeakoulussa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi, on työskennellyt maaliskuun loppupuolelta lähtien Limingassa asunto-osakeyhtiö Limingan Kyyhkyn kerrostalotyömaalla.

Olli kertoo, että kerrostalotyömaalla työskentely on erittäin mielenkiintoista työmaan monipuolisen rakentamisen vuoksi: uusia työvaiheita alkaa lähes päivittäin ja jokainen päivä on erilainen.

Olli toimii Limingan Kyyhkyssä työmaamestarina työskennellen suurimman osan ajasta työmaalla. Hän huolehtii, että työt tehdään suunnitelmien ja rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Työturvallisuudesta huolehtiminen on myös erittäin tärkeä osa työnkuvaa.

Työskentely opintojen ohella

Olli on työskennellyt opintojen ohella Temotekilla aikaisemminkin. Ensimmäisen kerran Olli tuli Temotekille toukokuussa 2015 S-Market Kemijärven työmaalle. Myös S-Marketin työmaalla Olli toimi työmaamestarina.

Olli kertoo, että työskentely opintojen ohella on sujunut hyvin ja opiskelut ovat edenneet suunnitellusti työskentelystä huolimatta.

Ollin polku insinööriksi

Olli on aikaisemmalta koulutukseltaan putkimies. Hänellä on useamman vuoden kokemus sekä putkimiehen että rakennusmiehen töistä. Kiinnostus kouluttautua rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi heräsi töiden ohessa.

Olli on suuntautunut opinnoissaan talonrakentamiseen, jossa hänen ydinosaamisalueitaan ovat rakennesuunnittelu, tuotannonsuunnittelu ja -johtaminen. Ollin tavoitteena on valmistua kevään 2017 kuluessa.

Opinnäytetyö Temotekille

Ollin ja Temotekin tiet eivät eroa syksyn koittaessa, sillä Olli tekee syksyllä opinnäytetyön Temotekille. Olli laatii opinnäytetyönä ohjeet Temotekille Tocoman aikatauluohjelman käyttämisestä.

Ollin opinnäytetyöstä on käytännön hyötyä Temotekille, sillä Tocoman aikatauluohjelma on otettu Temotekilla käyttöön hiljattain. Aihe on myös Ollin kannalta erinomainen, sillä hän haluaa perehtyä aikataulusuunnitteluun ja määrä- ja kustannuslaskentaan laajemmin ja syvemmin. Tulevassa ammatissaan Olli tarvitsee kattavaa osaamista kyseisistä osa-alueista.

Temotek työnantajana

Olli on viihtynyt Temotekilla hyvin. Hän kertoo, että Temotekissa parasta on se, että Temotek antaa nuorille lupaaville tekijöille mahdollisuuksia kehittyä omassa osaamisessaan ja kun osaaminen kehittyy, myös vastuu lisääntyy. Olli kertoo, että Temotek pitää työntekijöistään hyvää huolta ja työyhteisö on kannustava.