Slide

Hyvinvointi- ja hoivarakentaminen

Hyvinvointi- ja hoivarakentamisessa meille on tärkeää, että tilat ovat käyttäjälähtöiset, viihtyisät, turvalliset ja terveelliset. Meillä on pitkä kokemus pölynhallinnasta sekä terveellisen sisäilman rakentamisesta, ja voimmekin auttaa myös tilojen onnistuneissa materiaalivalinnoissa.

Virikkeelliset, moniaistilliset ympäristöt ja eri ryhmien tarpeet tulevat huomioiduiksi rakentamissamme kohteissa monipuolisesti ja suunnitelmat laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Myös tilojen erilaiset energiaratkaisut esimerkiksi aurinkopaneeleista omaan pellettivoimalaan luonnistuvat meiltä. Samoin toteutamme mielellämme erilaiset lukitukseen, talotekniikkaan ja kiinteistön älykkyyteen liittyvät modernit tarpeet.

Esimerkkejä tyypillisistä kohteistamme:

  • Koulut ja muut opetustilat
  • Päiväkodit
  • Hoivarakentaminen, hoivakodit, palveluasuminen, palvelukodit ja tuetun asumisen ratkaisut
  • Esteetön asuminen
  • Liikuntatilat
  • Monitoimitilat ja monikäyttökokonaisuudet – myös korttelit ja aluerakentaminen

Rakennusurakat laadukkaasti ja kilpailukykyisesti

Temotek on tunnettu korkealaatuisesta, mutta yhtä aikaa kilpailukykyisestä rakentamisesta. Toteutamme KVR-, projektinjohto- sekä rakennusurakat yhteistyössä tilaajan kanssa kustannustehokkaasti, ajallaan ja laatu- ja ympäristönäkökohdat huomioiden.

OTA YHTEYTTÄ

Tutustu aiempiin onnistumisiimme

Olemme menestyksekkäästi toteuttaneet monipuolisesti hoiva- ja hyvinvointirakentamisen tiloja ja kiinteistöjä. Meille on tärkeää, että tilat palvelevat käyttäjiä ja ovat terveelliset sekä kestävät.

Tutustu referensseihin

Mitä tarkoittaa P1-puhtausluokitus?

Rakentamisessa puhtausluokitus P1 kuvaa sellaista rakennustapaa, jolla päästään hyvään ja tavoiteltuun sisäilmaan. P1-puhtausluokituksen rooli kasvaa niin yksityisessä kuin julkisessakin rakentamisessa jatkuvasti, ja sen hallinta on odotus useissa tarjouspyynnöissä.

Haluttu sisäilman laatu määrittelee vaatimukset työmaalle rakennusaikana. Olemme tottuneita toimimaan myös yhdessä ulkopuolisten valvojien, koordinaattorien ja konsulttien kanssa, ja saaneet heiltä sekä asiakkailta kiitosta työmaidemme pölynhallinnasta.

Meille P1-puhtausluokitus ei näy töisevänä lisämuuttujana, vaan asiana, joka parantaa kaikin puolin työmaiden yleistä siisteyttä ja toimivuutta. Hyvä järjestys ja selkeä eteneminen itse asiassa jopa parantavat niin työtehokkuutta kuin työturvallisuuttakin. Myös loppusiivous kevenee ja siihen varattava aika lyhenee, kun valmistuneet tilat ovat siistit.

Entäpä sisäilmaluokitus S1 tai S2?

Sisäilmastoluokitus 2018 on olennainen P1-puhtausluokan rakentamisen kannalta, sillä P1 perustuu S1- ja S2-sisäilmaston vaatimusten saavuttamiseen. P1 onkin uudessa sisäilmaluokituksessa ainoa puhtausluokka, aiemman P2:n poistuttua. Alta löydät tiivistettynä S1 ja S2 sisäilmastoluokitusten sisällöt.

S1: Yksilöllinen sisäilmasto

Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä.

Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset, erittäin hyvät ääniolosuhteet, ja hyviä valaistusolosuhteita on tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus.

S2: Hyvä sisäilmasto

Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä.

Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet.