Rekrytoinnin tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Temotek Oy
Tutkijantie 4
90590 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henri Kaikkonen
Tutkijantie 4
90590 Oulu

puh: 040 764 8422

henri.kaikkonen@temotek.fi

Tietosuojaorganisaatio

Temotek Oy:llä toimii tietosuojaorganisaatio.
Yhteystiedot: tietosuoja@temotek.fi

Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjälle hakeneista työnhakijoista. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Henkilötietoja voidaan kerätä esimerkiksi haastatteluissa sekä verkkosivustomme (www.temotek.fi) yhteydenottolomakkeiden tai sosiaalisen median palveluiden kautta.

Rekisterinpitäjä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja.  Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö perustuu suostumukseesi.

Evästeet voi kieltää säätämällä useimpien selaimen asetuksia. Rekisteröityjä pyydetään huomioimaan, että verkkopalvelu ei tällöin välttämättä toimi häiriöittä.

Rekisterinpitäjä ei tee profilointia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää pääsääntöisesti sisällään hakevista työnhakijoista seuraavanlaisia henkilötietoja:

  • Yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoitteet, puhelinnumero, osoite
  • Koulutustiedot
  • Tietoja aikaisemmista työpaikoista ja hakijan toivomuksia haettavaa työtehtävää kohtaan (ml. palkkatoivomus)
  • Ammatilliset pätevyydet
  • Hakijan itsestään antamat muut tiedot kuten valokuva
  • Suosittelijoiden yhteystiedot ja heidän mahdollisesti antamat tiedot
  • Dokumentteja kuten hakemus, ansioluettelo sekä työ- ja opiskelutodistukset
  • Muita hakuprosessin yhteydessä annettuja tietoja ja muistiinpanoja  hakijan tai rekisterinpitäjän yhteydenostosta
  • Joitain tietoja voidaan kerätä hakijan suostumuksella myös esim. hakijan hakemukseen linkittämiltä julkisilta sivustoilta (kuten LinkedIn) ja hakijan nimeämiltä suosittelijoilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä yhteistyökumppaneillemme ja valikoiduille palveluntarjoajille. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanimme ja palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja huolehtimaan niiden tietoturvallisesta käsittelystä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjän yksilöityjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

Tietojen mahdollisessa luovuttamisessa tai siirrossa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita. Keräämiämme tietoja ei myydä eteenpäin.

Oikeudet rekisterin tietojen tarkastukseen, korjaamiseen ja poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Tietojen säilytysaika

Vanhentuneita tai tarpeettomia henkilötietoja ei säilytetä. Avoimet hakemukset säilytetään noin vuoden ajan, ellet erikseen pyydä hakemuksen poistamista. Hakemuksen poistamista jälkikäteen voi pyytää osoitteesta tietoturva@temotek.fi.

Tietosuojaselosteen muutokset

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Julkaistu 14.6.2024