Slide

Temotek mukana Ilmastoindikaattori-hankkeessa

12.08.2021

Temotek on mukana Ilmastoindikaattori-hankkeessa, jossa yritysten saataville tuodaan konkreettisia lukuja eri prosessi-, materiaali- ja energiavaihtoehtojen CO2-päästöistä ja rakennusten elinkaarikustannuksista. Elinkaareen sisältyy rakennustuotteiden valmistus, kuljetukset ja työmaatoiminnot, käyttö ja korjaukset, sekä purku ja kierrätys. Hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatiomahdollisuuksien lisäksi kartoitetaan myös erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, joka voi tarkoittaa esimerkiksi päästöjen vähentämiseen tähtäävään materiaalisivuvirtojen yhdistämiseen.

Temotekilta aktiivisesti hankkeeseen ottaa osaa Antti Löfbacka, joka toimii asuntotuotannon projektipäällikkönä Oulussa. ”Hanke on yksi konkreettinen tekijä, jolla lisäämme tietoutta tuotantomme hiilijalanjäljestä ja valmistaudumme tuleviin velvoitteisiin arvioida rakennushankkeiden vähähiilisyyttä”, Löfbacka kertoo motivaatiosta lähteä mukaan hankkeeseen.

Pari vuotta kestävän hankkeen kannalta juuri nyt elokuussa ajankohtaisena asiana ovat Temotekin kannalta kiinteistöjen ja rakentamisen hiilijalanjäljen määrittäminen ja mallintaminen yhteistyössä OAMKin kanssa. Löfbackan mukaan tutkimustiedon avulla voidaan tarttua oikeisiin asioihin: ”Jotta hiilijalanjälkeä voidaan pienentää, tulee meillä tietenkin olla konkreettinen käsitys siitä, mistä jalanjälki laskennallisesti koostuu, sekä niistä osatekijöistä, joilla juuri meillä pystytään muutoksiin.”

Hankkeen päätoteuttaja toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteutuksesta vastaa Oulun ammattikorkeakoulu. Centria mallintaa ja määrittelee tuotantoprosessien hiilijalanjäljen, osatoteuttaja OAMK puolestaan kiinteistöjen hiilijalanjäljen. Elinkaarikustannusten arviointi sekä hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatio-ohjelma tehdään yhteistyönä. Päärahoituksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Suomen hallituksen julkaisema Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartan mukaisten toimien tavoitteena on, että Suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastoindikaattori-hankkeen tarkoituksena on ohjata yrityksiä kohti vähähiilisempiä valintoja ja näin edesauttaa Suomen hiilineutraaliutta.

Lue lisää aiheesta hankkeen verkkosivuilla osoitteessa:
https://tki.centria.fi/hanke/ilmastoindikaattori/2676