Slide

Temotek Oy valittu Oulun kaupungin Salonpään koulun ja päiväkodin rakentajaksi

30.10.2019

Temotek Oy on valittu Oulun kaupungin Salonpään koulun ja päiväkodin rakentajaksi. Kohde toteutetaan vuokramallilla, jossa Oulun kaupunki varaa kiinteistön käyttöönsä 25 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokranantaja on Hoivatilat Oy, jolle kuuluvat myös kiinteistön ylläpitopalvelut.

Oulun kaupunki on kilpailuttanut hankinnan ja valinnut neljä kriteerit täyttänyttä konsortiota laatimaan ratkaisuesityksen, jolla Salonpäähän saadaan laadukas Oulun kaupungin käyttöön soveltuva ja pitkäaikaisesti vuokrattu koulu/päiväkotirakennus täyttäen sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset vaatimukset.

Temotek Oy toimii KVR-urakoitsijana Hoivatilojen johdolla laaditussa ratkaisuesityksessä. Konsortion esityksen laadintaan ovat osallistuneet myös arkkitehtisuunnittelusta vastaava Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy ja rakennesuunnittelusta vastaava Koparak Oy.

Projektin toteuttajan valinnassa on huomioitu ratkaisuesityksen hinnan ohella myös sen laatu. Kohteen vuokralaisen ja käyttäjän edustajista koottu arviointilautakunta arvioi laatimamme ja Pelkaksi nimeämämme ratkaisuesityksen laadultaan selkeästi parhaaksi. Esityksemme oli myös elinkaarikustannuksiltaan vuokralaiselle edullisin.

Valinnan jälkeen siirrymme kehitysvaiheeseen, jossa suunnitelmia tarkennetaan yhteistyössä vuokranantajan, vuokralaisen, kaavoituksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajien kanssa. Rakentaminen on suunniteltu käynnistyväksi keväällä 2020. Koulu on käytössä viimeistään vuoden 2021 lopussa.