Slide

Työmaat kukoistavat keväällä

23.05.2016

Rakennustyömaa talvella

Talvi alkaa talvipäivänseisauksesta ja päättyy kevätpäiväntasaukseen. Talvi kestää määritelmän mukaan siis kolme kuukautta.

Rakennustyömaalla talvityöjärjestelyt koskevat kuitenkin noin puolta vuotuisesta rakennusajasta, sillä myös syksyisin ja keväisin on kylmiä jaksoja. Menetelmien, keinojen ja materiaalien hallinta, joilla rakentaminen on laadukasta ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä myös talviolosuhteissa, on tärkeää. Pahimmillaan talvella pakkaspäivät aiheuttavat jopa keskeytyksiä rakennustyöhön, sillä rakennusalalla on työmaakohtaiset pakkasrajat. Pakkasrajan ylittyessä työmaalla ei työskennellä ulkona.

Kevät työmaalla

Työmaalla kevät tarkoittaa muun muassa, että kokonaistyömenekki pienenee, kun esimerkiksi lumi- ja jäätyöt, roudan rikkominen ja sulatus, lämpösuojaus ja lämmitys vähenevät. Myös materiaalihukka pienenee, kun vesi- ja lumisateiden haitalliset kosteusvaikutukset vähenevät. Keväällä myös energiantarve vähenee, kun maapohjan sulattaminen, materiaalien, rakenteiden, rakennusosien ja rakennusten sekä sosiaali- ja työmaatilojen lämmittäminen vähenevät. Myös valaistukseen käytetty energiamäärä vähenee.

Merikadun yläasteen laajennus

Temotek toteuttaa Raahessa Merikadun yläasteen laajennustyöt. Olemassa olevassa rakennuksessa sijaitsee myös Raahen keskustan lukio. Laajennus liitetään olemassa olevaan koulurakennukseen yhdyskäytävällä. Laajennusosaan tulee teknisentyön tiloja, opetuskeittiöt, kuvataide- ja tekstiilityöntiloja, fysiikan- ja kemianluokkia, ATK-luokkia sekä muita ryhmätyötiloja.

Merikadulla Temotek toimii pääurakoitsijana ja toteuttaa rakentamisen tilaajan tekemien suunnitelmien pohjalta, mutta Temotekilla on vahva osaaminen ja laaja kokemus myös kokonaisvastuurakentamisesta, jossa Temotek vastaa koko suunnittelunohjauksesta sekä hoitaa toteutuksen.

Koulun laajennusosa on kolmekerroksinen ja pääosin betonirakenteinen. Välipohjat ovat ontelolaattoja, ulkoseinien lämmöneristeenä on mineraalivilla ja julkisivun materiaalina rapattu rakennuslevy.

Rakentaminen Merikadulla aloitettiin työmaan aitaamisella elokuussa 2015. Maanrakennus- ja perustustyöt aloitettiin syyskuussa ja jouluaattoon mennessä rakennus oli harjakorkeudessa vesikatto päällä. Heti tammikuun alussa rakennukseen saatiin lämmitys päälle ja sisävalmistusvaihe aloitettiin.

Merikadun yläasteella talvirakentaminen oli suunniteltu huolellisesti etukäteen eikä talvi aiheuttanut yllätyksiä työmaan päivittäisessä työssä tai kustannuksissa.

Hankkeen ulkoseinien eristys ja levytyöt ajoittuivat talven kylmimpään aikaan tammi – helmikuulle. Talven aikana kertyi neljä päivää, jolloin työmaalla sovittu pakkasraja ylittyi. Pakkaspäivinä ulkoseinien eristystyötä tekevät työntekijät siirtyivät työskentelemään sisätiloihin. Merikadun työmaa sijaitsee merenrannalla. Mereltä puskeva tuuli tekee pienemmästäkin pakkasesta erittäin purevaa. Ammattitaitoiset työntekijät osaavat kuitenkin valita säälle sopivan varustuksen, jotta työskentely on mahdollista kylmissä ja tuulisissa olosuhteissa. Kovalla tuulella työntekijät käyttivät koko kasvoja suojaavaa kypärälakkia ja laskettelulasien tapaisia maskeja.

Merikadun työmaan kevät

Kevät on tullut vauhdilla Pohjois-Suomeen ja myös Merikadun työmaalle. Tammikuussa pintabetonilattioiden ja väliseinien tekemisellä alkanut sisävalmistusvaihe on edennyt niin pitkälle, että tällä hetkellä sisätiloissa tehdään listoitustöitä sekä väliovi- ja kalusteasennuksia. Ulkona tehdään julkisivujen rappausta ja pihatöitä. Kohde luovutetaan tilaajalle kesäkuun lopussa, jonka jälkeen alkavat tilaajan ja käyttäjän varuste-, laite- ja irtokalusteasennukset. Elokuussa koulujen alkaessa talo on täynnä elämää, kun koululaiset aloittavat opiskelun uudessa laajennusosassa elokuussa 2016.

Vastaava työnjohtaja Henkka

Merikadun työmaan vastaava työnjohtaja Henri Kantola on ollut Temotekilla töissä viisi vuotta. Henkka tuli töihin Temotekille valmistuttuaan ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi ja on tehnyt ensimmäisestä päivästä lähtien koulutustaan vastaavaa työtä. Vinkin työpaikasta Henkka sai opiskelukaveriltaan, joka oli aloittanut työt Temotekilla kuukautta aiemmin. Myös Henkan opiskelukaveri viihtyy edelleen Temotekilla vastaavana työnjohtajana.

Henkan mukaan Temotekilla parasta on vapaus ja itsenäisyys sekä mahdollisuudet edetä uralla ja kehittää itseään. Yhteistyö työpäälliköiden ja muiden työkavereiden kanssa on sujuvaa ja saumatonta asiantuntevassa ja mukavassa työyhteisössä. Henkka arvostaa myös, että koko viiden vuoden ajan töitä on ollut koko ajan, eikä lomautuspäiviä ole ollut lainkaan.