Viisi syytä tulla Temotekille
(ja pysyä meillä)

1. Terveet arvot toiminnassa

Olemme 1995 perustettu suomalainen perheyhtiö. Toimimme vastuullisesti työllistäen suoraan yli 200 rakennusalan ammattilaista. Temotek on reilu ja turvallinen työnantaja, joka huomioi työhyvinvoinnin ja kohtelee työntekijöitä hyvin ja tasapuolisesti. Haluamme, että työntekijä tuntee olevansa meille yhtä arvokas ammattiin tai asemaan katsomatta.

Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti. Paikallisuus, kotimaisuus ja kestävyys ovat meille tärkeitä tekijöitä. Näemme, että toimintamme arvojen tulee välittyä kaikessa, mitä teemme niin yrityksen toimistoilla kuin työmaillakin. Meillä jokainen yksilö on toteuttamassa vastuullisuutta omilla teoillaan ja vastuullisilla valinnoillaan.

2. Reilu korvaus työstä

Meillä arvostetaan ja kunnioitetaan työpanosta. Tarjoamme Temotekilla kilpailukykyisen palkan ja onnistunut työ huomioidaan urakka- tai tulospalkkiomahdollisuudella. Mielestämme palkan pitää olla linjassa tekemisen tasoon nähden.

Sitoutunut ja innostunut työntekijä on meille aarre, josta haluamme pitää kiinni. -Vaikka palkka ei ole kaikki kaikessa, on se työn merkityksellisyyden ohella kuitenkin yksi tärkeimmistä työn palkitsevuuden mittareista.

3. Kehity, kouluttaudu ja kasva

Meillä henkilöstön osaamisesta pidetään huolta perehdytysten, työturvallisuuskoulutusten sekä ajan tasalla olevien todistusten kuten tulityökorttien kautta. Lisäksi kannustamme työntekijöitämme osallistumaan vuosittain erilaisiin koulutuksiin sekä suorittamaan pätevyyttä lisääviä osa-, täydennys- ja tutkintokoulutuksia. Palkkaamme sekä uransa alkuvaiheessa olevia työntekijöitä että jo valmiiksi rautaisia osaajia.

Temotekilla työntekijä voi kehittää itseään ja osaamistaan sekä kasvaa rooliinsa, ja osaamisen syventäminen avaa uusia, mielenkiintoisia urapolkuja ja tehtäviä.

4. Kattava työterveyshuolto

Pidämme huolta työntekijöistämme ja Temotekilla on laaja työterveyssopimus, jonka palvelut tuottaa Terveystalo. Sopimukseen sisältyy ennaltaehkäisevän ja lakisääteisen työterveyspalvelun lisäksi mm. monipuoliset työterveyslääkärin lähetteellä tapahtuvat erikoislääkärin konsultaatiokäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä työterveyspsykologin palvelut. Toteutamme säännöllisesti työhyvinvoinnin mittauksia, joissa mitataan myös työn motivaatiotekijöitä.

5. Muut henkilöstöedut

Käytössämme on Suomen johtava henkilöstöetujen tarjoaja Edenred. Siksi ateria- ja virike-etua on helppo hyödyntää ja sen käyttäminen on selkeää.

Henkilöstöetujen euromääräiset arvot kerrotaan perehdyksen yhteydessä.