Slide

Uutena vuotena 2020 Temotek lupasi tehdä 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 12 hyvää tekoa – yhden vuoden jokaista kuukautta kohden. Hyvät teot kumpusivat yrityksen toimintaa ohjaavasta ajatuksesta “Elämänlaatua rakentamassa”.

Kun juhlavuoden hyvien tekojen kampanjaan oli päädytty, piti seuraavaksi päättää toteutustapa. Siinä vaiheessa henkilöstöllä oli suuri rooli ja heitä osallistettiin kampanjaan vahvasti.

“Se, että pystyimme toteuttamaan nämä 12 hyvää tekoa on Temotekin henkilöstön ansiota. Yrityksen toimintaan ja kasvuun sitoutuneet työntekijät ovat se voimavara, jonka avulla ja ansiosta yritys on voinut toimia 25 vuotta, mistä kaikille Temotekilaisille kuuluukin suuri kiitos. Siksi halusimme osallistaa kampanjan teemojen ja kohteiden valintaan henkilökuntamme – työntekijät saivat ehdottaa ja äänestää hyvien tekojen toteutuskohteita ja -tapoja. Niiden perusteella valikoituivat teot koko vuodelle”, Temotekin osakas ja Temotek Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Santeri Toivanen kertaa.