Temotek-konserni on ottanut käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan

24.02.2022

Temotek Group -konserni on ottanut käyttöön uuden whistleblowing-ilmoituskanavan. Palvelu on hankittu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ja se tarjoaa mahdollisuuden tehdä ilmoituksia joko omalla nimellä tai anonyymisti. Palvelu mahdollistaa ilmoituksen jatkoseurannan myös täysin anonyymeille ilmoittajille.

Temotek Oy ja Temotek Palvelut Oy ovat sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Uusi ilmoituskanava tarjoaa työntekijöillemme, asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen tavan ilmoittaa tapauksista, joissa on toimittu arvojamme tai eettisiä periaatteitamme vastaan. Kanavan kautta voi ilmoittaa myös havainnot sekä epäilyt laittomista tai epäasiallisista menettelyistä yritysten tai sen kumppanien toiminnassa. Uuden ilmoituskanavan olemassaolo tukeekin siten organisaation sisäistä riskienhallintaa, sillä mahdollisten väärinkäytösten esiintulo on kaikkien etu.

Ilmoittajalla ei tarvitse olla varsinaisia todisteita epäilystensä tueksi. Tietoisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun on kuitenkin kiellettyä ja saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Ilmoittajan henkilöllisyyttä käsitellään luottamuksellisesti kunnioittaen henkilön valitsemaa anonymiteettitasoa.

Ilmoituksen voi tehdä täällä.

Mikä muuttuu?

Temotek-konsernilla on ollut jo olemassa sisäinen ilmoituskanava, jota voi myös jatkossa hyödyntää. “Edelleen ensisijainen tapa työntekijöillämme ilmoittaa ongelmiksi koetuista asioista on oma esimies”, HR-asiantuntija Henri Kaikkonen kertoo ja jatkaa: “muita olemassa olevia kanavia ovat HR, luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, aina käsillä olevan asian sisällöstä riippuen.”

Mikä ihmeen whistleblowing-direktiivi?

EU:n laajuinen Whistleblower-direktiivi edellyttää, että kaikki yli 50 henkeä työllistävät yritykset ja organisaatiot ottavat käyttöönsä kanavan, jonka kautta yksityishenkilöt voivat ilmoittaa epäilemänsä EU-oikeuden rikkomukset nimettömästi. Direktiivin perimmäisenä tavoitteena on lisätä rikkomuksista tehtyjen ilmoitusten määrää sekä ehkäistä korruptiota ja petoksia. Organisaation on kirjattava ja tutkittava huolellisesti kaikki ilmoitukset. Ilmoittajalle on annettava vastaanottokuittaus seitsemän päivän ja palaute kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Vaikka lain voimaantulo on viivästynyt Suomessa ja tarjoaa siirtymäajan joulukuuhun 2023 asti alle 250 työntekijän yrityksille, haluaa Temotek-konserni ottaa järjestelmän käyttöön jo nyt “etukenossa” osana vastuullista toimintakulttuuriaan.

Whistleblowing-kanava ei ole palautelaatikko

Whistleblowing-kanavan tarkoituksena on tarjota vaihtoehto ilmoittamiseen, kun on olemassa epäily yrityksen toimintaan liittyvästä väärinkäytöksestä. Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka on työnsä puolesta yhteydessä kyseiseen organisaatioon. Ilmoittaja voi olla esimerkiksi organisaation nykyinen tai entinen työntekijä, osakkeenomistaja, hallintoelimen jäsen, työnhakija tai alihankkijayrityksen työntekijä.

Whistleblowing-kanava ei kuitenkaan ole kaikkia yrityksen sisäisiä asioita ja konflikteja koskeva palautelaatikko.

Yleisesti toimintaa koskevat asiakaspalautteet voi jatkossakin lähettää sähköpostitse info@temotek.fi osoitteeseen tai käyttämällä yhteydenottolomaketta.